Absolutní rotační snímače ARC 400 až 425

Rozměrové náčrtky

Rozměrové náčrtky

Rozměrové náčrtky

Typové označení

Typové označení

ARC400 až 425 jsou absolutní jednootáčkové rotační snímače ve standardním průmyslovém provedení na průměru 58 mm a rozlišením až 213. Převádí úhel natočení na odpovídající elektrickou digitální informaci v Grayově kódu o počtu bitů daném rozlišením pomocí fotoelektrického snímání dvou rastrů (rotor a stator). Absolutní snímače neztrácejí informaci o poloze i tehdy, když nejsou napájeny. Výstupní bity jsou vyvedeny paralelně na jednotlivé piny konektoru, respektive vodiče kabelu. Snímače jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků nebo rotačních pohybech (rychlost, zrychlení, počet otáček a úhel natočení). Na přání lze vyvést do konektoru chybové hlášení funkce osvětlovače. U rozlišení 213 je navíc ke třináctému bitu vyveden fázově posunutý inkrementální signál s rozlišením 2048 impulzů na otáčku (bez negací). Pro rozlišení 210 je použit 12 pinový konektor, pro vyšší rozlišení je konektor 16 pinový, pro speciální provedení až 19 pinový.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje a pracovní podmínky

Maximální otáčky 6000 min-1
Maximální úhlové zrychlení 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti rotačních částí 25 g.cm2 ± 10 %
Zatížení hřídele axiální 20/40 N max.
Zatížení hřídele radiální 50/60 N max.
Pracovní teplota standardní 0°C až +60°C
provedení M -25°C až +60°C
Krytí IP 65
Maximální vibrace dle FCČSN 345791 10 gn (10 – 2000 Hz)
Maximální rázový impulz 50 gn (100 ms)
Maximální relativní vlhkost 95%
Maximální absolutní vlhkost 40 g.m-3
Tlak vzduchu 73,3 – 126,6 kPa
Hmotnost ARC40x/41x, 42x 0,3 / 0,4 kg
Atmosféra pracovního prostředí bez agresivních látek a plynů.

 

 

Elektrické údaje a výstupní úrovně

ARC 4x0 ARC 4x5
Napájecí napětí UN +10 až +30 V +5V  ± 10 %
Maximální vlastní spotřeba IN 70 mA @ 10 V 150 mA
60 mA @ 30 V
Maximální zatížení výstupních kanálů IO ± 20 mA ± 20 mA
Maximální výstupní frekvence FO 150 kHz 200 kHz
UOH [V] UN=30V, ION=10mA > UN–3 > 2,5
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA < 1,2 < 0,4
Max. délka připojovacího kabelu 20 m

Zapojení připojovacích prvků ARC 400 – 425

Pin konektoru Barva výstupního kabelu Signál /13 bit /12 bit /10 bit /8 bit Poznámka
1 růžová 20 + 90° 12 MSB 11 MSB 9 MSB 7 MSB Pro snímače 
8 až 10 bit
je použit 
12 pinový konektor respektive 
12 žilový kabel
2 žlutá 20 11 10 8 6
3 zelená 21 10 9 7 5
4 hnědá 22 9 8 6 4
5 černá 23 8 7 5 3
6 fialová 24 7 6 4 2
7 bílá 25 6 5 3 1
8 šedá 26 5 4 2 0 LSB
9 rudo-modrá 27 4 3 1 NC
10 šedo-růžová 28 3 2 0 LSB NC
11 rudá +5 V nebo + 10 až +30 V
12 modrá GND
13 bílo-zelená 29 2 1 Pro snímače 
11 až 13 bit 
je použit
16 pinový konektor respektive 
16 žilový kabel
14 hnědo-zelená 210 1 0 LSB
15 bílo-žlutá 211 0 LSB NC
16 žluto-hnědá 211 + 90° NC
kostra k. stínící opletení kostra snímače

 

Montáž

Do příslušného zařízení se snímače ARC 400-405 montují pomocí 3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Poloha hřídele je jednoznačně určena lícovaným průměrem 50h7 mm. Snímače ARC 410-415 se montují pomocí tří šroubů M3 a poloha hřídele je jednoznačně určena průměrem 36f8. Doporučujeme použít vhodné homokinetické spojky (viz katalogový list Příslušenství). Snímače ARC 420-425 se nasadí na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se 2 imbus šrouby M4. Poté se snímač natočí do požadované pozice a utáhnou se 4 šrouby M3 stacionární planžetové spojky. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního nebo axiálního namáhání hřídele a je nutno dodržet souosost spojení. Kabel od snímače ARC 420-425 musí být uchycen tak, aby jej svoji vahou nenámahal.

Vzhledem k použitým elektrostaticky citlivým součástkám je nutné připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.

Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.

V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače ARC 400-425 polohovat hřídelí nahoru.