Frézování

Společnost LARM nabízí možnost výroby frézovaných dílů na frézovacích strojích CNC typ MCV s možností řízení 4 nebo 5 osy podle výkresové dokumentace předané zákazníkem nebo ji může po dohodě zpracovat. Výrobu frézovaných dílů můžeme nabídnout ze široké škály materiálů, a to od zpracování barevných lehkých kovů až po austenitické chromové a chromniklové oceli. Nabízíme možnost výroby nejen ze standardních hutních polotovarů tj. tyčí, plechů nebo přířezů, ale i z tlakových odlitků, výkovků nebo z materiálu dodaného zákazníkem. Společnost LARM je schopna zajistit sériovou výrobu v rozsahu od 100 do 10000 kusů za měsíc, v závislosti na složitosti dílců. V souvislosti s dodávkami pro automobilový průmysl získal LARM a.s. zkušenosti s využíváním metod SCP. Dále si LARM a.s. ve vlastní nástrojárně zajišťuje výrobu potřebných přípravků nebo i některých nástrojů pro výrobu. Při zajištění nástrojů potřebných pro výrobu spolupracuje společnost LARM s jejich renomovanými dodavateli.

 

Pro zpracování výkresové dokumentace je v LARM a.s. používán kreslící software VARICAD a pro následné zpracování programů pro CNC stroje je používán podpůrný software ALPHACAM. Oba systémy mohou zpracovávat předanou výkresovou dokumentaci v elektronické formě s příponami souborů dwg, dxf, ides, tif, jpg nebo pdf.

 

Společnost LARM je schopna zajistit u svých dlouhodobých kooperačních partnerů výrobu a dodávky odlitků nebo výkovků a v kooperaci požadované povrchové úpravy.