Homokinetické spojky

Spojky jsou určeny pro připojení rotačních snímačů polohy k příslušnému zařízení a slouží pro vyrovnání úchylek v axiálním i radiálním směru při dostatečné torzní tuhosti v obou směrech otáčení. Spojky pružně vyrovnávají nepřesnosti montáže a při přenosu pohybu zaručují, že kinematická chyba přenosu nepřekračuje povolené hodnoty.

PRODUCT LIST

Pracovní podmínky:

a) atmosféra pracovního prostředí neobsahuje agresivní plyny

b) teplota pracovního prostředí nepřesahuje rozmezí -40°C do +60°C

c) relativní vlhkost prostředí je maximálně 95 %

d) chvění nepřesahuje zrychlení 3g do 400 Hz

Technické parametry

Typ SP SV
Otáčky max. ot.min-1 6000 10000
Axiální posun os δ max. mm ±0,1 ±0,3
Úhlová odchylka os δ max. ° ±0,4 ±0,5
Radiální přesazení os e max. mm ±0,1 ±0,2
Torzní tuhost N.m.rad-1 30 200

 

a) Spojka planžetová SP

Popis: Spojka planžetová je sestavena ze dvou hliníkových přírub a pružné části. Pružná část je tvořena mezikusem a dvěma planžetami.

prům. díry SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9
prům. A 8 5 8 8 8 5 5 10 6
prům. B 8 5 5 6 10 6 10 10 6
prům. díry SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15 SP16 SP17
prům. A 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 6 7
prům. B 4,5 5 6 8 10 10 7 8

Pozn.: Standardně SP1, SP2, SP3, SP4 a SP9, ostatní po dohodě.

 

b) Spojka vlnovcová SV

Popis: Spojka vlnovcová je zhotovena z nerezového vlnovce a na hřídel se upevňuje dvěmi imbus šrouby M4 pootočenými o 90°.

prům. díry SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 SV9
prům. A 8 5 8 8 8 5 5 10 6
prům. B 8 5 5 6 10 6 10 10 6
prům. díry SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17
prům. A 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 6 7
prům. B 4,5 5 6 8 10 10 7 8

Pozn.: Standardně SV1, SV2, SV3, SV4 a SV9, ostatní po dohodě.