Inkrementální rotační snímače IRC 300 až 325

Rozměrové náčrtky

Rozměrové náčrtky

Typové označení

IRC 300 až IRC 305 – vnější hřídel průměr 6 mm
IRC 310 až IRC 315 – vnější hřídel průměr 10 mm
IRC 320 až IRC 325 – vnitřní hřídel průměr 12 mm (jiný po dohodě)

Inkrementální rotační snímače typu IRC s LED-diodou v osvětlovači a ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb na elektrické signály pomocí fotoelektrického snímání rastrů dvou skleněných prvků (statoru a rotoru). Jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků, úhlovém natočení nebo rotačních pohybech. Typické použití snímačů typu IRC je ve spojení s číslicovými indikacemi nebo řídícími systémy.

S výhodou je lze použít i v jiných zařízeních kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování.

PRODUCT LIST

Technické údaje

Otáčky 10000 min.-1
Úhlové zrychlení 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí 20 g.cm-2 ±10 %
Zatížení hřídele IRC
– axiální 300 – 305/310 – 325 20/40 N max.
– radiální 300 – 305/310 – 325 50/60 N max.
Krytí IP65
Hmotnost IRC 300 – 305 0,25 kg max.
Hmotnost IRC 310 – 325 0,35 kg max.

 

Elektrické údaje

IRC 3x0 IRC 3x1 IRC 3x2 IRC 3x3 IRC 3x4 IRC
3x5
Napájecí napětí UN [V] X.30 X.30 X.30 5±5% 5±5% 5±5%
Napájecí napětí OC UO [V] V.30 UN V.30 UN
Max. vlastní spotřeba IN [mA] 50/30V 50/30V 50/30V 100 100 100
Max. výstupní frekvence FO[kHz] 150 100 100 100 100 200
Max. zatížení výst. kanálů IO[mA] ±25 25 -25 25 -25 ±20
Výstupní úrovně elektrických signálů
UOH [V] UN=30V, ION=10mA UN-3 >UN-1 >UN-1 >2.5
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA <1,2 <1 <1 <0,4
IOH [µA] UN=U0=30V <-6 <-6
IOL [µA] UN=U0=30V <6 <6
Max. délka připojovacího kabelu [m] 100 20 20 20 20 50

 

Pracovní podmínky

Vibrace dle FCČSN345791 10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
Rázový impulz 50 gn (100 ms)
Pracovní teplota – standardní 0° ÷ +60°C
– provedení M –25° ÷ +60°C
Vlhkost – relativní 95 % max.
– absolutní 40 g.m-3 max.
Atmosféra bez agresivních látek.

 

Zapojení připojovacích prvků IRC300 - IRC325

Pin konektoru Barva výst. kabelu Význam
IRC3x0 až 3x2 IRC3x3 až 3x5
1 šedá Signál 2 non
2 růžová Senzor +10 ÷ +30 V Senzor +5 V
3 modrá Signál 3
4 fialová Signál 3 non
5 žlutá Signál 1
6 bílá Signál 1 non
7 NC
8 zelená Signál 2
9 stínění Stínění
10 černá GND
11 hnědá Senzor 0 V
12 červená UN +10 ÷ +30 V Vcc +5 V

Pozn.: Funkce Senzor se používá u napájecích zdrojů umožňujících vyrovnávat úbytek napětí na kabelu jako zpětná vazba. Není-li funkce Senzor využívána doporučujeme spojit na propojovacím kabelu pin 2 s 12 a pin 10 s 11.

Montáž

Do příslušného zařízení se snímače IRC300-305 montují pomocí 3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Poloha hřídele je jednoznačně určena lícovaným průměrem 50h7 mm.

Snímače IRC310-315 se montují pomocí montují pomocí tří šroubů M3 a poloha hřídele je jednoznačně určena průměrem 36f8. Doporučujeme použít vhodné homokinetické spojky (viz katalogový list Příslušenství).

Snímače IRC320-325 se nasadí na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se 2 imbus šrouby M4. Poté se snímač natočí do požadované pozice a utáhnou se 4 šrouby M3 stacionární planžetové spojky. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního nebo axiálního namáhání hřídele a je nutno dodržet souosost spojení. Kabel od snímače IRC320-325 musí být uchycen tak, aby jej svoji vahou nenámahal.

Vzhledem k použitým elektrostaticky citlivým součástkám je nutné připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.