Inkrementální rotační snímače IRC 307, 317, 327

Rozměrové náčrtky

Rozměrové náčrtky

Typové označení

IRC 307 – vnější hřídel průměr 6 mm
IRC 317 – vnější hřídel průměr 10 mm
IRC 327 – vnitřní hřídel průměr 12 mm (jiný po dohodě)

Inkrementální rotační snímače typu IRC s LED-diodou v osvětlovači a ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb na dva elektrické sinusové inkrementální signály (1 a 2) se vzájemným posunem o 90° s amplitudou přibližně 1 V pp a jeden nulový pulz (3) na otáčku 
s amplitudou přibližně 0,5 V.

Jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků, jejich úhlovém natočení nebo rotačních pohybech. Typické použití snímačů typu IRC je ve spojení s číslicovými indikacemi, řidícími systémy nebo asynchonními motory.

S výhodou je lze použít i v jiných zařízeních kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování a je požadován přenos signálů na větší vzdálenosti.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

Otáčky 10000 min.-1
Úhlové zrychlení 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí 20 g.cm-2 ± 10 %
Zatížení hřídele IRC
– axiální 307/317, 327 20/40 N max.
– radiální  307/317, 327 50/60 N max.
Krytí IP65
Hmotnost IRC 307 0,25 kg max.
Hmotnost IRC 317 a 327 0,35 kg max.

 

Elektrické údaje

Amplituda sig. 1 a 2 0,6 ÷ 1,2 V pp (Zo = 120 ohm)
Amplituda sig. 3 0,2 ÷ 0,8 V (Zo = 120 ohm)
Amplituda je chápána jako diference mezi sig+ a sig- jednotlivých signálů
Maximální frekvence 180 kHz/-3 db
Napájecí napětí 5 V ± 5 %
Proudová spotřeba < 70 mA max.
Maximální délka kabelu 150 m

 

Pracovní podmínky

Vibrace dle FCČSN345791 10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
Rázový impulz 50 gn (100 ms)
Pracovní teplota – standardní 0° ÷ +60°C
– provedení M –25° ÷ +60°C
Vlhkost – relativní 95 % max.
– absolutní 40 g.m-3 max.
Atmosféra bez agresivních látek.

 

Zapojení připojovacích prvků IRC3x7

Pin konektoru Barva výstupního kabelu Význam IRC3x7
1 šedá Signál 2-
2 růžová Senzor +5 V
3 modrá Signál 3+
4 fialová Signál 3-
5 žlutá Signál 1+
6 bílá Signál 1-
7 NC
8 zelená Signál 2+
9 stínění Stínění
10 černá GND
11 hnědá Senzor 0 V
12 červená Vcc +5 V

Pozn: Funkce Senzor se používá u napájecích zdrojů umožňujících vyrovnávat úbytek napětí na kabelu jako zpětná vazba. Není-li funkce Senzor využívána doporučujeme spojit na propojovacím kabelu pin 2 s 12 a pin 10 s 11.

Montáž

Snímače IRC 307 se do příslušného zařízení montují pomocí 3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Poloha hřídele je jednoznačně určena lícovaným průměrem 50h7 mm.

Snímače IRC 317 se montují pomocí 3 šroubů M3 a poloha hřídele je jednoznačně určena průměrem 36f8.

Snímače IRC 327 se nasadí na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se 2 imbus šrouby M4. Poté se snímač natočí do požadované pozice a utáhnou se 4 šrouby M3 stacionární planžetové spojky. Kabel od snímače IRC327 musí být uchycen tak, aby jej svoji vahou nenámahal.

Spojení pro připojení snímačů IRC 307 – 327 musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního nebo axiálního namáhání hřídele a je nutno dodržet souosost spojení.

Pro připojení hřídele snímače IRC 307 a 317 doporučujeme použít vhodné homokinetické spojky (viz katalogový list Příslušenství).

Vzhledem k použitým elektro­staticky citlivým součástkám je nutné připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.

Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.

V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače IRC3x7 polohovat hřídelí nahoru.