Inkrementální rotační snímače IRC 330 až 335

Rozměrové náčrtky

Typové označení

IRC 330 až IRC 335 – vnější hřídel průměr 12 mm která je ukončena závitem M8x5,5mm. Tvar hřídele lze specifikovat dle požadavků zákazníka.

Inkrementální rotační snímače typu IRC s LED-diodou v osvětlovači a ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb na elektrické signály pomocí fotoelektrického snímání rastrů dvou skleněných prvků (statoru a rotoru). Jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků, úhlovém natočení nebo rotačních pohybech. Typické použití snímačů typu IRC je ve spojení s číslicovými indikacemi nebo řídícími systémy.

S výhodou je lze použít i v jiných zařízeních kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování.

 

PRODUCT LIST

Technické údaje

Otáčky 10000 min.-1
Úhlové zrychlení 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí 20 g.cm-2 ±10 %
Zatížení hřídele IRC
– axiální 330-335 40 N max.
– radiální 330-335 60 N max.
Krytí IP65
Hmotnost IRC 330 – 335 0,35 kg max.

 

Elektrické údaje

Elektrické údaje IRC 330 IRC 331 IRC 332 IRC 333 IRC 334 IRC 335
Napájecí napětí UN [V] X.30 X.30 X.30 5±5% 5±5% 5±5%
Napájecí napětí OC UO[V] V.30 UN V.30 UN
Max. vlastní spotřeba IN [mA] 50/30V 50/30V 50/30V 100 100 100
Max. výstupní frekvence FO [kHz] 150 100 100 100 100 200
Max. zatížení výst. kanálů IO [mA] ±25 25 -25 25 -25 ±20
Výstupní úrovně elektrických signálů
UOH [V] UN=30V, ION=10mA UN-3 >UN-1 >UN-1 >2.5
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA <1,2 <1 <1 <0,4
IOH [µA] UN=U0=30V <-6 <-6
IOL [µA] UN=U0=30V <6 <6
Max. délka připojovacího kabelu [m] 100 20 20 20 20 5

 

Pracovní podmínky

Vibrace dle FCČSN345791 10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
Rázový impulz 50 gn (100 ms)
Pracovní teplota – standardní 0° ÷ +60°C
– provedení M –25° ÷ +60°C
Vlhkost – relativní 95 % max.
– absolutní 40 g.m-3 max.
Atmosféra bez agresivních látek.

Zapojení připojovacích prvků IRC330 - IRC335

Pin konektoru Barva výst. kabelu Význam
IRC330 až 332 IRC333 až 335
1 šedá Signál 2 non
2 růžová Senzor +10 ÷ +30 V Senzor +5 V
3 modrá Signál 3
4 fialová Signál 3 non
5 žlutá Signál 1
6 bílá Signál 1 non
7 NC
8 zelená Signál 2
9 stínění Stínění
10 černá GND
11 hnědá Senzor 0 V
12 červená UN +10 ÷ +30 V Vcc +5 V

Pozn: Funkce Senzor se používá u napájecích zdrojů umožňujících vyrovnávat úbytek napětí na kabelu jako zpětná vazba. Není-li funkce Senzor využívána doporučujeme spojit na propojovacím kabelu pin 2 s 12 a pin 10 s 11.

Montáž

Snímače IRC 330 – 335 se nasunou do hřídele příslušného zařízení a utáhne se závit M8x5,5 mm na hřídeli snímače, který je nutno pojistit tmelem např. AN 302-22 (snímač je nesen prům. 12 mm, kroutivý moment je přenášen kuželem 60°). Poté se snímač natočí do požadované pozice a uchytí se pomocí 2 šroubů M4 na rozteči 80 – 84 mm stacionární planžetové spojky.

Spojení pro připojení snímačů IRC 330 – 335 musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního nebo axiálního namáhaní hřídele a je nutno dodržet souosost spojení.

V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače IRC330 – 335 polohovat hřídelí nahoru.

Vzhledem k použitým elektrostaticky citlivým součástkám je nutné připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.

Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.