Inkrementální rotační snímače IRC202 a 205

Inkrementální rotační snímače typu IRC s miniaturní žárovkouv osvětlovači a ve standardním průmyslovémprovedení převádírotační pohyb na elektrické signály pomocí fotoelektrického snímánírastrů dvou skleněných prvků (statoru a rotoru). Jsou určeny prozprostředkování elektrické informace o vzájemné úhlové poloze dvou mechanických celků, úhlovém natočení nebo rotačních pohybech.Typické použití pro snímače typu IRC je ve spojení s číslicovýmiindikacemi nebo řídícími systémy. S výhodou je lze použít i v jinýchzařízeních kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování.Snímač IRC205 je vybaven obvodem hlídajícím funkci žárovky. Připřepálení vlákna dojde k převedení výstupních obvodů do stavuvysoké impedance.

V nových aplikacích doporučujeme použít snímače řady IRC 300- 325, typ IRC 202 a 205 používejte jen na náhradní díly.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

Otáčky 10000 min.-1
Úhlové zrychlení 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí 20 g.cm-2 ±10%
Zatížení hřídele
- axiální 20 N max.
- radiální

50 N max.

Hmotnost

Typ IRC Napájecí napětí Frekvence max. Proudová spotřeba Úrovně proudových signálů Krytí Délka kabelu připojovacího
202 +10 až 30 V Un 100 kHz max. 200 mA

Uoh >UN-1 V/L0=10 mA

lOL < 6 u/UN=30V

IP 65 20 m max.
205 +5 Vcc±5% 170 kHz

UOH> 2,5 V

UOH < 0,4 V 20 mA

IP 65 50 m max.

Pracovní podmínky

Vibrace dle FCČSN345791 10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
Rázový impulz 50 gn (100 ms)
Pracovní teplota - standardní 0° ÷ +60°C
- provedení M -40° ÷ +60°C
Vlhkost - relativní 95 % max.
- absolutní 40 g.m-3 max.
Atmosféra bez agresivních látek.

 

Výstupní signály

IRC202 - 2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrickýcha 1 nulový impulz (3).IRC205 - 2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických,1 nulový impulz (3) a jejich negace.