Inkrementální ruční kolečko IRC 510A až 519A

Rozměrové náčrtky

Výstupní signály

2 základní signály (A, B a A+, B+) posunuté o 90° elektrických a jejich negace (dle typu snímače).

Inkrementální ruční kolečko IRC510A, 515A, 516A, 517A a 519A ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb, který je zadáván ručně pomocí ovládacího kolečka s noniusem, prostřednictvím fotoelektrického snímání na sled pravoúhlých elektrických impulzů v signálech A a B (popř. i jejich negací) vzájemně posunutých o 90° elektrických. Každá pozice je aretovaná. Tento snímač je především určen pro umístění do panelů nebo do přenosných zařízení pro ruční ovládání a zadávání informací, zejména u NC strojů.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

Technické údaje IRC510A IRC515A IRC516A IRC517A IRC519A
Provedení výstupních obvodů push/pull TTL Line Driver RS422 1 V pp kompatibilní  (1) Line Driver RS422
Napájecí napětí UN [V] + 10 ÷ + 30 + 5 ± 10% + 5 ± 10% + 5 ± 10% + 10 ÷ + 30
Vlastní spotřeba bez zátěže IN [mA] 50@/30V max. 40 max. 60 max. 100 40@/30V
Max. zatížení výst. kanálů I0 [mA] ± 25 + 5 / – 1 ± 20 difer. Zo =120 ohm  (2) ± 20
Max. délka kabelu [m] 100 5 50 150 50
Výstupní úrovně el. signálů:
UOH [V] UN-3 (– 10 mA) > 2,4 V (– 40 μA) > 2,5 V (– 10mA) 2 ± 0,1  (3) > 2,5 V (– 10 mA)
UOL [V] =< 1,2 (10 mA) < 0,4 V (3,2 mA) < 0,4 V (10mA) 1,5 ± 0,1  (3) < 0,4 V (10mA)
Pracovní teplota  [°C] – 20 ÷ + 60 – 20 ÷ + 60 0 ÷ + 60
Signály A, B, Anon, Bnon A, B A, B, Anon, Bnon A+, B+, A–, B– A, B, Anon, Bnon
Počet impulzů 100 na každé stopě
Maximální vibrace dle FCČSN 345791 2 G (0 – 60 Hz)
Maximální otáčky 200 m-1
Max. zatížení hřídele axiální/radiální 20/40 N
Krytí IP 54

 

1) Pravoúhlý signál (kvadraturní) v úrovních pro vstupy 1 V pp. Nelze interpolovat.

2) Zatěžovací impedance mezi signálem + a signálem –, viz doporučené zapojení IRC307.

3) Amplituda diferenciálního signálu mezi signálem + a signálem – : 0,6 ÷ 1,2 V pp (Zo = 120 ohm)

Výstupní signály

2 základní signály (A, B a A+, B+) posunuté o 90° elektrických a jejich negace (dle typu snímače).

 

Montáž

Sejme se středová krytka kolečka, povolí se šroub kleštiny a sejme kolečko, demontují se tři šrouby a sejme přední panel. Na panelu zařízení se připraví tři otvory pr. 2,7 na roztečné kružnici pr. 45 + 0,1 a středový otvor pr. 14 mm. Snímač se umístí na vnitřní stranu, čelní panel na vnější a přišroubuje se demontovanými šrouby M2,5. Poté se namontuje kolečko a elektricky připojí.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením!