Inkrementální ruční kolečko IRC 520 až 525

Rozměrové náčrtky

Výstupní signály

2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických 1 nulový impulz (3) a jejich negace. Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.

IRC520 – 525 je inkrementální ruční kolečko s aretací ve standardním průmyslovém provedení, určené pro ruční ovládání a zadávání informací do řídících systému CNC strojů, kde je potřeba velké mechanické odolnosti aretačního mechanismu (cvrčku) a velkého radiálního a axiálního zatížení na výstupní hřídeli. Výstupní hřídel o průměru 10 mm je možno osadit libovolným ovládacím kolečkem. IRC520 – 525 je kompletován ze dvou samostatných celků; polohovacího mechanismu a snímače řady IRC320 – 525 a převádí rotační pohyb hřídele na sled výstupních signálů. U dělení 100 impulzů je v aretované poloze signál 1 v úrovni H a signál 2 v úrovni L. Každá poloha je aretována. IRC520 – 525 může být opatřeno od výrobce ovládacím kolečkem se stupnicí.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

Maximální otáčky 200 min.–1
Maximální zatížení hřídele IRC520 – 525
– axiální 100 N
– radiální 100 N
Maximální vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Maximální rázový impulz 50gn (100 ms)
Krytí IP65
Hmotnost 0,9 kg max.

 

Pracovní podmínky

Standardní  pracovní teplota 0° až + 60°C
provedení M – 25° až + 60°C
Relativní vlhkost max. 95 %
Absolutní vlhkost max. 40g.m–3
Tlak vzduchu 73,3 až 126,6 kPa
Atmosféra pracovního prostředí bez agresivních látek a plynů

 

Elektrické údaje

IRC 520 IRC 521 IRC 522 IRC 523 IRC 524 IRC 525
Napájecí napětí UN [V] X.30 X.30 X.30 5±5% 5±5% 5±5%
Napájecí napětí OC UO [V] V.30 UN V.30 UN
Max. vlastní spotřeba IN[mA] 50/30V 50/30V 50/30V 100 100 100
Max. výstupní frekvence FO[kHz] 150 100 100 100 100 200
Max. zatížení výst. kanálů IO [mA] ±25 25 -25 25 -25 ±20
Výstupní úrovně elektrických signálů
UOH [V] UN=30V, ION=10mA UN-3 >UN-1 >UN-1 >2.5
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA <1,2 <1 <1 <0,4
IOH [µA] UN=U0=30V <-6 <-6
IOL [µA] UN=U0=30V <6 <6
Max. délka připojovacího kabelu [m] 100 20 20 20 20 50

 

Výstupní signály jednotlivých snímačů

2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických 1 nulový impulz (3) a jejich negace. 
Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.

Montáž

Snímače IRC520 – 5 se montují do příslušného zařízení pomocí 3 šroubů M4 na průměru 42 mm nebo pomocí drážky. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 50h7. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímač IRC520 – 5 polohovat hřídelí nahoru. Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.