Inkrementální ruční kolečko IRC 530 až 539

Rozměrové náčrtky

Sled stop při otáčení vpravo

Vyznačené pole značí aretovanou pozici pro 100 impulzů.

Inkrementální ruční kolečko IRC530, 535, 536, 537 a 539 ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb, který je zadáván ručně pomocí kolečka prostřednictvím fotoelektrického snímání na sled pravoúhlých elektrických impulzů v signálech A a B (popř. i jejich negací) vzájemně posunutých o 90° elektrických. Masivní provedení hřídele o prům. 10 mm, ložisek a odolný polohovací mechanizmus umožňuje nasazení tohoto snímače v náročných podmínkách, např. jako suportové kolečko CNC strojů.

Snímač je možno dodat s čelním panelem nebo bez něho. Tento snímač plně nahrazuje snímač IRC505.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

IRC530 IRC535 IRC535U (1) IRC536 IRC537 IRC539
Provedení výstupních obvodů push/pull TTL TTL Line Driver 1 V pp kompatibilní (2) Line Driver
Napájecí napětí UN [V] + 10 až + 30 + 5 ± 10% + 5 ± 10% + 5 ± 10% + 5 ± 10% + 10 až + 30
Vlastní spotřeba IN [mA] max. 50 max. 40 max. 40 max. 60 max. 100 max. 40
Max. zatížení výst. kanálů I0 [mA] ± 25 + 5 / – 1 + 1,6 / – 2,5 ± 20 difer. Zo =120 ohm (3) ± 20
Max. délka kabelu [m] 100 5 5 50 50 50
Výstupní úrovně el. signálů:
UOH  [V] UN–3 (– 10 mA) > 2,4 V (– 40 μA) > 2,4 V (– 2,1mA) > 2,5 V (– 10mA) 2 ± 0,2 (4) > 2,5 V (– 10 mA)
UOL  [V] =< 1,2 (10 mA) < 0,4 V (3,2 mA) < 0,4 V (100 μA) < 0,4 V (10mA) 1,5 ± 0,2 (4) < 0,4 V (10mA)
Pracovní teplota  [°C] – 20 až + 70 – 20 až + 70 – 20 až + 70 0 až + 70 0 až + 70 0 až +70
Signály A, B, Anon, Bnon A, B A, B A, B, Anon, Bnon A+, B+, A–, B– A, B, Anon, Bnon
Počet impulzů 100 na každé stopě
Maximální vibrace dle FCČSN 345791 2 G (0 – 60 Hz)
Maximální otáčky 200 m-1
Max. zatížení hřídele axiální/radiální 80/80 N
Krytí IP 54

1) Nestandardní provedení.

2) Pravoúhlý signál (kvadraturní) v úrovních pro vstupy 1 V pp. Nelze interpolovat.

3) Zatěžovací impedance mezi signálem + a signálem –, viz doporučené zapojení IRC307.

4) Amplituda diferenciálního signálu mezi signálem + a signálem – : 0,6 ÷ 1,2 V pp (Zo = 120 ohm)

Montáž

Do zařízení se snímače montují pomocí 3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Panel zařízení musí být v rozsahu 0,5 až 6mm, je-li využit pro uchycení snímače centrační průměr 50h7, potom může být tloušťka panelu až 8 mm.

Vzhledem k použitým elektrostaticky citlivým součástkám doporučujeme připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.