Lankový snímač LS501

Rozměrové náčrtky

Typové označení

Lankový snímač je určen k odměřování délek (elektronické měřicí pásmo) a lineární dráhy. Obvykle je snímač pevně připojen k základně a závěs lanka s odměřovaným objektem. Zpětné navíjení lanka je zajištěno pružinou. Snímač je možno dodat s inkrementálním snímačem (typ LS-D) nebo s víceotáčkovým potenciometrem (typ LS-P). U snímače s potenciometrem je měřená dráha úměrná odporu a hodnota je absolutní analogová. U inkrementálního snímače je vzdálenost úměrná počtu impulzů a je relativní. Rozlišení je dáno počtem impulzů na otáčku. Je-li inkrementální snímač vybaven nulovým pulzem, je tento vysílán každou otáčku cívky – t.j. 10x na celý měřící rozsah. Lankové snímače nacházejí uplatnění v nenáročných měřeních – např. podavače materiálu, zdviže, manipulační technika a jiné.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

Měřící délka [mm] 1000 / 1250 / 2000
Dráha na otáčku [mm] 100 / 125 / 200
Zrychlení lanka [m/s2] 10
Lanko průměr 0,6 mm nerez s PA potahem
Min. síla navíjení lanka [N] 1,5
Max. síla vytahování lanka [N] 6
Hmotnost [kg] 0,45

 

Pracovní podmínky

Pracovní teplota 0 až 600°C
Rázový impulz 10g/0,1 ms s potenciometrem
2g/11 ms s IRC snímačem
Vibrace 20 Hz – 2 kHz/10 g s potenciometrem
0 Hz – 2 kHz/10 g s IRC snímačem
Vlhkost 90% max. bez kondenzací

 

Elektrické údaje

IRC snímač Potenciometr
Rozlišení 500 imp/ot 
(po dohodě 1000)
5 kohm/10 ot. 
(po dohodě 10 kohm)
0,05 mm pro 1000 mm teoreticky 
téměř nekonečné
0,0625 mm pro 1250
0,1 mm pro 2000 mm
Absolutní chyby délky (kladky) max. 0,1 %
Nelinearita ±0,05 % MR ±0,25 % MR
Opakovatelnost měření ±0,015 % MR ±0,1 % MR
Teplotní roztažnost lanka 0,0117 mm/mK 
(chyba 0,001%/K – lze prakticky zanedbat)
Napájecí napětí (V DC) +5V/50 mA 
(po dohodě možné 
napájení +18 až +30 V)
max. +42 V
Proud jezdce  – doporučený (max. mA) 0,1/5
Výstupní signály digitální A+B bez negací 
(po dohodě s nulovým pulzem - není možný 
pro dělení 1000) úroveň 
TTL log. zisk 1 
(po dohodě HTL + 20 mA)
analogový

Výstupní signály pro inkrementální snímač

2 základní signály (1, 2) posunuté o 90° elektrických bez negací, popřípadě s nulovým impulzem.

 

Upozornění

Nesmí dojít k samovolnému navíjení lanka. V tomto případě hrozí poškození lanka nebo navíjecí pružiny.

 

Zapojení připojovacích prvků LS501

Pin konektoru Význam a barva kabelu
IRC Potenciometr
1 GND GND zelená
2 signál Z jezdec bílá
3 signál A napájení hnědá
4 napájení
5 signál B