Magnetické absolutní snímače MARC 405 až 425

Rozměrové náčrtky

Rozměrové náčrtky

Typové označení

MARC405 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm

MARC415 – upínací příruba, vnější průměr hřídele 10 mm

MARC425 – stacionární planžetová spojka, vnitřní průměr hřídele 12 mm

Magnetické absolutní snímače typu MARC405, MARC415 a MARC425 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače převádějí rotační pohyb nebo úhel natočení na odpovídající výstupní elektrickou digitální informaci udanou v bitech nebo pozicích, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Absolutní snímače neztrácí informaci o poloze i bez napájení a proto je jejich typické použití v aplikacích, kde je potřeba znát informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést najetí do referenčního bodu.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP MARC405, 415, 425
Bitů / Pozic na otáčku do 13 bitů / do 8192 pozic
Napájecí napětí max UN (V) + 5 ± 5%
Proudová spotřeba max IN (mA) 50

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Úhlové zrychlení max. 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 10 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MARC405, 415 a 425
– axiální max 20/40 N
– radiální max. 50/60 N
Pracovní teplota – 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní/absolutní max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MARC405 / MARC415, 425 ca. 0,25 / 0,35 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MARC 405 - 425

Pin konektoru typu CONTACT Barva 
výstupního kabelu
Význam
MARC 405, 415 and 425
1 šedá SSI – CLOCK-
2 růžová SSI – DATA-
3 modrá INC – Signál Z (1)
4 fialová SSI – DATA+
5 žlutá INC – Signál A (1)
6 bílá SSI – CLOCK+
7 NC
8 yelená INC – Signál B (1)
9 stínění stínění
10 černá GND
11 hnědá GND
12 červená Vcc + 5 V

(1) Pouze na vyžádání

Montáž

Snímače MARC405 s hřídelí o vnějším průměru 6 mm se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů M4 nebo pomocí servo-drážky. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 50h7.

Snímače MARC415 s hřídelí o vnějším průměru 10 mm se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů M3 nebo svěrným spojem. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 36f8.

Snímače MARC425 s hřídelí o vnitřním průměru 12 mm se nasadí na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se dva imbus šrouby M4 na hřídeli snímače.

Poté se snímače natočí do požadované pozice a utáhnou se 4 šrouby M3 stacionární planžetové spojky. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky typ SP/SV více viz katalogový list „Příslušenství“.

Kabel od snímače MARC4x5 musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MARC4x5 polohovat hřídelí nahoru. Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.