Magnetické absolutní snímače MARC 605 a 615

Rozměrové náčrtky

Typové označení

MARC605 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm

MARC615 – upínací příruba, vnější průměr hřídele 6 mm

Magnetické absolutní snímače typu MARC605 a MARC615 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače převádějí rotační pohyb nebo úhel natočení na odpovídající výstupní elektrickou digitální informaci udanou v bitech nebo pozicích, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Absolutní snímač neztrácí informaci o poloze i bez napájení a proto je jejich typické použití v aplikacích, kde je potřeba znát informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést najetí do referenčního bodu.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP MARC605, 615
Bitů / Pozic na otáčku do 13 bitů / do 8192 pozic
Napájecí napětí max UN (V) + 5 ± 5%
Proudová spotřeba max IN (mA) 50

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Úhlové zrychlení max. 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 10 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MARC605, 615
– axiální max 10 N
– radiální max. 20 N
Pracovní teplota – 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní/absolutní max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MARC405 / MARC605, 615 cca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MARC 605 a 615

Barva výstupního kabelu Význam MARC605 and 615
šedá SSI – CLOCK-
růžová SSI – DATA-
modrá INC – Signál Z (1)
fialová SSI – DATA+
žlutá INC – Signál A (1)
bílá SSI – CLOCK+
NC
zelená INC – Signál B (1)
stínění stínění
černá GND
hnědá GND
červená Vcc + 5 V

(1) Pouze na vyžádání

Montáž

Snímače MARC605 s hřídelí o vnějším průměru 6 mm se montují do příslušného zařízení pomocí čtyř šroubů M3 nebo pomocí servo-drážky. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 33h7.

Snímače MARC615 s hřídelí o vnějším průměru 6 mm se montují do příslušného zařízení pomocí dvou šroubů M3 nebo svěrným spojem. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 15H7.

Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky typ SP/SV více viz katalogový list „Příslušenství“.

Kabel od snímače MARC6x5 musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MARC6x5 polohovat hřídelí nahoru. Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.