Magnetické absolutní snímače MARC 690 a 695

Rozměrové náčrtky

Typové označení

MARC690 / MARC695 – upínací příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm.

Magnetický absolutní snímač MARC690 a MARC695 je 6 bitový snímač pracující na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu s výstupním kódem modifikovaným z 512 pozic dle přání zákazníka. Převádí rotační pohyb hřídele na odpovídající kód pozice. Snímače jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků nebo úhlu natočení. Absolutní snímač neztrácí informaci o poloze i bez napájení a proto se požívají v aplikacích, kde je potřeba znát informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést najetí do referenčního bodu. Typické použití je např. elektronická vačka, v nástrojových hlavách nebo automatizaci.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP MARC690 MARC695
Bitů / pozic na otáčku do 6 bitů / do 512 pozic
Napájecí napětí max. UN (V) +10 ÷ + 30 + 5 ± 5%
Proudová spotřeba max. IN (mA) 60@30V 50
Výstupní frekvence max. FO (kHz) 30
Zatížení výstupů max. IO (mA) ± 25 ± 20
Výstup HTL line driver line driver
UOH (V) UN = 30 V ION = 10 mA UN – 3 >2,5
UOL (V) UN = UO = 30 V IOL = -10 mA <1,2 0,4
IOH (mA) UN = UO = 30 V
IOL (mA) UN = UO = 30 V

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 5000 min.-1
Úhlové zrychlení max. 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 5 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MARC690, 695
– axiální max 10 N
– radiální max. 20 N
Pracovní teplota – 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní/absolutní max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MARC405 / MARC605, 615 cca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MARC 690 a 695

Barva 
výstupního kabelu
Význam
MARC690 MARC695
modrá GND
hnědá UN + 10 V to + 30 V Vcc + 5 V
bílá bit 0
žlutá bit 1
zelená bit 2
fialová bit 3
červená bit 4
černá bit 5
šedá NC
růžová NC

Montáž

Snímače MARC690 a MARC695 se montují do příslušného zařízení pomocí servo-drážky nebo svěrným spojem. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 25h7. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky.

Kabel od snímače MARC69x musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače polohovat hřídelí nahoru.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.