Magnetické inkrementální snímače MIRC 300 až 325

Rozměrové náčrtky

Rozměrové náčrtky

Typové označení

MIRC30x – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm

MIRC31x – upínací příruba, vnější průměr hřídele 10 mm

MIRC32x – stacionární planžetová spojka, vnitřní průměr hřídele 12 mm

Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC300, 305, 310, 315, 320 a 325 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače převádějí rotační pohyb na elektrické signály, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídícím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem pro řízení elektrických motorů.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY /  TYP MIRC
300, 310, 320
MIRC
305, 315, 325
Impulzy (periody) na otáčku 1 až 2048
Rozlišení (pozic na otáčku) = impulzy x 4 do 8192
Napájecí napětí max. UN (V) + 10 až + 30 + 5 ± 5%
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA) 60@30V 50
Výstupní frekvence max. FO (kHz) 200
Zatížení výstupních kanálů max IO (mA) ± 25 ± 20
Elektrické výstupy HTL line driver line driver 
(RS 422)

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Úhlové zrychlení max. 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 10 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.. 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC300, 305, 310, 315, 320, 325
– axiální max. 20/40 N
– radiální max. 50/60 N
Pracovní teplota - 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní / absolutní max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MIRC300, 305, 310, 315, 320, 325 ca. 0,25 / 0,35 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MIRC 300 - 325

Pin konektoru typ CONTACT Barva výst. kabelu Význam
inkrementální Komutační Inkr. / komutační Inkr. / čítač
1 šedá Signál B non Signál V non Signál V Signál P2
2 růžová Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC300, 310 a 320
Senzor + 5 pro MIRC305, 315 a 325
3 modrá Signál Z Signál W Signál Z Signál Z
4 fialová Signál Z non Signál W non Signál W Signál NC
5 žlutá Signál A Signál U Signál A Signál A
6 bílá Signál A non Signál U non Signál U Signál P1
7 NC
8 zelená Signál B Signál V Signál B Signál B
9 stínění Stínění
10 černá GND
11 hnědá Senzor 0 V
12 červená UN + 10 V až + 30 V pro MIRC300, 310 a 320 
Vcc + 5 V pro MIRC305, 315 a 325

Montáž

Snímače MIRC30x s hřídelí o vnějším průměru 6 mm se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů M4 nebo pomocí servo-drážky. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 50h7.

Snímače MIRC31x s hřídelí o vnějším průměru 10 mm se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů M3 nebo svěrným spojem. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 36f8.

Snímače MIRC32x s hřídelí o vnitřním průměru 12 mm se nasadí na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se dva imbus šrouby M4 na hřídeli snímače. Poté se snímače natočí do požadované pozice a utáhnou se 4 šrouby M3 stacionární planžetové spojky. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky typ SP/SV více viz katalogový list „Příslušenství“. Kabel od snímače MIRC3xx musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal.

V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MIRC3xx polohovat hřídelí nahoru.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.