Magnetické inkrementální snímače MIRC 360 a 365

Rozměrové náčrtky

Typové označení

MIRC36x – vnitřní průměr hřídele 6 mm

Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC360 a 365 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Mechanicky jsou konstruovány s dutou vnitřní hřídelí, která se nasazuje na hřídel spolupracujícího zařízení Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídicím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem pro řízení elektrických motorů.

Poznámka: Snímač MIRC36x může být dodán i jako absolutní snímač

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY /  TYP MIRC360 MIRC365
Impulzy (periody) na otáčku 1 až 1024
Rozlišení (pozic na otáčku) = impulzy x 4 do 4096
Napájecí napětí max. UN (V) +10 až +30 + 5 ± 5%
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA) 60@30V 50
Výstupní frekvence max. FO (kHz) 200
Zatížení výstupních kanálů max IO (mA) ± 25 ± 20
Elektrické výstupy HTL line driver line driver 
(RS 422)

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Úhlové zrychlení max. 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 10 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC360 a 365  – axiální max. 20 N
– radiální max. 40 N
Pracovní teplota
– standardní – 25°C až + 70°C
– provedení M – 40°C až + 70°C
– provedení J – 25°C až + 125°C
Vlhkost relativní / absolutní max. 95 % / max. 40 g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MIRC600, 605 / MIRC610, 615 ca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MIRC 640 a 645

Barva výstupního kabelu Význam
Inkrementální Komutační Inkr. / komutační Inkr. / 
čítač
šedá Signál B non Signál V non Signál V Signál P2
růžová Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC360
Senzor + 5 pro MIRC365
modrá Signál Z Signál W Signál Z Signál Z
fialová Signál Z non Signál W non Signál W Signál NC
žlutá Signál A Signál U Signál A Signál A
bílá Signál A non Signál U non Signál U Signál P1
NC
zelená Signál B Signál V Signál B Signál B
stínění Stínění
černá GND
hnědá Senzor 0 V
červená UN + 10 V až + 30 V pro MIRC360
Vcc + 5 V pro MIRC365 

Montáž

Snímače MIRC360/MIRC365 se připojují na hřídel spolupracujícího zařízení pomocí dvou imbus šroubů na hřídeli snímače. Rotační moment je zachycen pomocí kolíku o průměru 5 mm a na rozteči 20 mm, který se zasunuje do drážky ve snímači. Vůle tohoto kolíku je vymezena pomocí odpružené kuličky.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.