Magnetické inkrementální snímače MIRC 600 až 615

MIRC60x – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm

MIRC61x – upínací příruba, vnější průměr hřídele 6 mm

Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC600, 605, 610 a 615 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače převádějí rotační pohyb na elektrické signály, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídícím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem pro řízení elektrických motorů.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP MIRC600, 610 MIRC605, 615
Impulzy (periody) na otáčku 1 až 1024 1 až 2048
Rozlišení (pozic na otáčku) = impulzy x 4 do 4096 do 8192
Napájecí napětí max. UN (V) +10 až +30 + 5 ± 5%
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA) 60@30V 50
Výstupní frekvence max. FO (kHz) 200
Zatížení výstupních kanálů max IO (mA) ± 25 ± 20
Elektrické výstupy HTL line driver line driver
(RS 422)

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Úhlové zrychlení max. 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 10 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC600, 605, 610, 615
– axiální max. 10 N
– radiální max. 20 N
Pracovní teplota - 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní / absolutní max. 95 % / max. 40 g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MIRC600, 605 / MIRC610, 615 ca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MIRC 600 - 615

Barva výstupního kabelu Význam
inkrementální Komutační Inkr. / komutační Inkr. / čítač
šedá Signál B non Signál V non Signál V Signál P2
růžová Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC600, 610
Senzor + 5 pro MIRC605, 615
modrá Signál Z Signál W Signál Z Signál Z
fialová Signál Z non Signál W non Signál W Signál NC
žlutá Signál A Signál U Signál A Signál A
bílá Signál A non Signál U non Signál U Signál P1
NC
zelená Signál B Signál V Signál B Signál B
stínění Stínění
černá GND
hnědá Senzor 0 V
červená UN + 10 V až + 30 V pro MIRC600, 610
Vcc + 5 V pro MIRC605, 615

Montáž

Snímače MIRC600/605 se montují do příslušného zařízení pomocí šroubů 4xM3 na průměru 26 mm nebo pomocí servo-drážky. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 33h7.

Snímače MIRC610/615 se montují do příslušného zařízení pomocí šroubů 2xM3 na průměru 22 mm. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 15h7. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky typ SP/SV více viz katalogový list „Příslušenství“. Kabel od snímače MIRC6xx musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MIRC6xx polohovat hřídelí nahoru.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.