Magnetické inkrementální snímače MIRC 800, 805

Rozměrové náčrtky

Typové označení

MIRC800, 805 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm.

Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC800 a MIRC805 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače převádějí rotační pohyb na elektrické signály, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídícím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem pro řízení elektrických motorů.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP MIRC800 MIRC805
Impulzy (periody) na otáčku 1 až 1024
Rozlišení (pozic na otáčku) = impulzy x 4 do 4096
Napájecí napětí max. UN (V) + 10 až + 30 + 5 ± 5%
Vlastní proudová spotřeba max IN (mA) 70@30V 50
Výstupní frekvence max.  FO (kHz) 200
Zatížení výstupních kanálů max.  IO (mA) ± 25 ± 20
Elektrické výstupy HTL line driver line driver 
(RS 422)

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Úhlové zrychlení max 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 5 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC800, 805
– axiální max. 10 N
– radiální max. 20 N
Pracovní teplota - 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní / absolutní max. 95 % / max. 40 g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP64
Hmotnost cca. MIRC800, 805 ca. 0,10 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

 

Zapojení připojovacích prvků MIRC 800 a 805

Barva výstupního kabelu Význam
inkrementální Komutační Inkr. / komutační Inkr. / čítač
šedá Signál B non Signál V non Signál V Signál P2
růžová Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC800
Senzor + 5 pro MIRC805
modrá Signál Z Signál W Signál Z Signál Z
fialová Signál Z non Signál W non Signál W Signál NC
žlutá Signál A Signál U Signál A Signál A
bílá Signál A non Signál U non Signál U Signál P1
NC
zelená Signál B Signál V Signál B Signál B
stínění Stínění
černá GND
hnědá Senzor 0 V
červená UN + 10 V až + 30 V pro MIRC800
Vcc + 5 V pro MIRC805

Montáž

Snímače MIRC800 a MIRC805 se montují do příslušného zařízení pomocí drážky. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 19f7. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodný typ homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky. Kabel od snímače MARC80x musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MARC80x polohovat hřídelí nahoru.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.