Magnetický absolutní snímač MARC 645

MARC 645 – bez hřídele, externí nosič magnetu s vnitřním průměrem hřídele 6 mm, 8 mm nebo 10 mm.

Magnetický absolutní snímač typu MARC645 pracuje na magnetickém principu, který využívá Hallův efekt. Mechanicky je snímač MARC645 konstruován bez hřídele s externím nosičem magnetu. Snímače převádějí rotační pohyb nebo úhel natočení na odpovídající výstupní elektrickou digitální informaci udanou v bitech nebo pozicích, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Absolutní snímač neztrácí informaci o poloze i bez napájení a proto je jejich typické použití v aplikacích, kde je potřeba znát informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést najetí do referenčního bodu.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP MARC 645
Bitů / Pozic na otáčku do 12 bitů / do 4096 pozic
Napájecí napětí max UN (V) + 5 ± 5%
Proudová spotřeba max IN (mA) 50

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 10 gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Průměr pro hřídel nosiče magnetu
– standardní 6 mm
– nestandardní 8 mm nebo 10 mm
Pracovní teplota - standardní – 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní/absolutní max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MARC405 / MARC605, 615 cca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MARC 645

Barva výstupního kabelu Význam
šedá SSI – CLOCK-
růžová SSI – DATA-
modrá INC – Signál Z (1)
fialová SSI – DATA+
žlutá INC – Signál A (1)
bílá SSI – CLOCK+
NC
zelená INC – Signál B (1)
stínění stínění
černá GND
hnědá GND
červená Vcc + 5 V

(1) Pouze na vyžádání

Montáž

Snímače MARC645 se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů M3 na roztečné kružnici pr. 48 mm. Před montáží vlastního tělesa snímače se provede montáž náboje s magnetem na hřídel spolupracujícího zařízení, tak aby byla dodržena vzdálenost vrcholu náboje 6,65 +0,05 mm od dosedací plochy snímače. Pro ustavení náboje s magnetem doporučujeme použít montážní přípravek skladové číslo 62451631, který je možno objednat.

Vystředění snímače se provede lícovaným vnitřním průměrem 35H7 nebo vnějším lícovaným průměrem 55h7.

Poznámka: Snímač je kalibrován s dodaným unášečem magnetu. V případě, že použijete jiný unášeč magnetu může dojít k zhoršení nebo ztrátě funkce.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.