Magnetický absolutní snímač MARC 805

MARC805 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm

Magnetický absolutní snímač typ MARC805 pracuje na magnetickém principu, který využívá Hallův efekt. Snímače převádějí rotační pohyb na elektrické signály. Snímače převádějí rotační pohyb nebo úhel natočení na odpovídající výstupní elektrickou digitální informaci udanou v bitech nebo pozicích, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Absolutní snímač neztrácí informaci o poloze i bez napájení a proto je jejich typické použití v aplikacích, kde je potřeba znát informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést najetí do referenčního bodu.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP MARC805
Bitů / Pozic na otáčku do 12 bitů / do 4096 pozic
Napájecí napětí max UN (V) + 5 ± 5%
Proudová spotřeba max IN (mA) 50

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Úhlové zrychlení max. 40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max. 10 g.cm2 ± 10 %
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MARC805
– axiální max 10 N
– radiální max. 20 N
Pracovní teplota – 25°C až + 80°C
Vlhkost relativní/absolutní max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MARC805 cca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max. 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MARC 805

Barva výstupního kabelu Význam MARC805
šedá SSI – CLOCK-
růžová SSI – DATA-
modrá INC – Signál Z (1)
fialová SSI – DATA+
žlutá INC – Signál A (1)
bílá SSI – CLOCK+
NC
zelená INC – Signál B (1)
stínění stínění
černá GND
hnědá GND
červená Vcc + 5 V

(1) Pouze na vyžádání

Montáž

Snímače MARC805 se montují do příslušného zařízení pomocí drážky. Vystředění snímače se provede lícovaným průměrem 19f7. Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodný typ homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky. Kabel od snímače MARC805 musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MARC805 polohovat hřídelí nahoru.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! 

Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.