Měřicí sonda MSL 30 a MSL 50

Rozměrové náčrtky

Rozměrové náčrtky

Typové označení

Měřicí sonda MSL30 a 50 slouží pro přesné odměřování délkové souřadnice v krátkém měřícím rozsahu (30 a 50 mm) například v přesném strojírenství, kontrolních a třídících automatech pro automatický sběr dat. Ve spojení
s číslicovou indikací lze použít měřící sondu jako náhradu za číselníkový úchylkoměr a nebo jako například přesný snímač koncové polohy s měřením rychlosti posuvu. Měřicí sonda je vybavena vratnou pružinou s definovaným přítlakem v libovolné měřící poloze. Na přání zákazníka lze dodat měřící sondu bez vratné pružiny. Optická informace o délkové poloze je elektronickými obvody převáděna na elektrické impulzy (inkrementy). Měřicí sonda MSL plně nahrazuje předcházející typ MS.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

Provedení výstupních obvodů push - pull OC  NPN OC NPN line driver TTL
Napájecí napětí UN [V] + 10 až + 30 5
Vlastní spotřeba IN [mA] max. 40 60 60 80 40
Výstupní frekvence [kHz] max. 150 100 150 100
Zatížení výst. kanálů I0 [mA] max. ± 25 25 25 ± 25
Délka kabelu [m] max. 50 20 3
Měřicí délka  [mm] min. 30 nebo 50
Měřicí krok  [μm] 5 nebo 10
Měřicí dotyk libovolný s M2,5
Měřicí poloha (1) libovolná
Přítlačná síla vratné pružiny [N] max. 0,8 ± 0,2
Rychlost měření [ms–1] max. pro 5 μm = 1, pro 10 μm = 2
Hmotnost pohyblivých částí [g] max. 20
Radiální namáhání tyčky [N] max. 0,2
Hmotnost měřicí sondy [kg] max. 0,25

1) U provedení bez vratné pružiny musí být zajištěno pevné mechanické spojení s měřeným zařízením.

Pracovní podmínky

Pracovní teplota 0° ÷ +60°C
Vlhkost – relativní 95 % max.
– absolutní 40 g.m-3 max.
Atmosféra bez agresivních látek.

 

Zapojení připojovacích prvků MSL 30 a MSL 50

Pin 
konektoru
Barva vodiče výst. Kabelu Význam
MSL30 a 50 MSL30 a 50 MSL30 a 50
push-pull, 
OC NPN
line driver, OC NPN TTL
1 bílá Signál 1
2 žlutá Signál 2
3 hnědá + 10 až + 30 V + 5 V
4 zelená GND
5 šedá Signál 1 non NC
6 růžová Signál 2 non NC
stínění Společné stínění

 

Montáž

Upínání se provádí za lícovaný průměr 8h6 nebo pomocí čtyř šroubů M3 na čele a boku měřící sondy. Měřící tyčka je opatřena závitem M2,5 pro uchycení libovolného měřicího dotyku.

Poznámka: Měřící tyčku nelze mazat olejem nebo jinými mazivy, na kterých ulpívá prach a nečistoty. Doporučení – měřící tyčku čistěte neagresivním odmašťujícím prostředkem pomocí vaty nebo měkké tkaniny.