Systém řízení kvality

Společnost LARM a.s. má zavedený systém řízení kvality dle ISO 9001:2016. Certifikát byl udělen společností TÜV SÜD, která rovněž provádí certifikační audity.

Oddělení řízení kvality provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu, součástí činnosti oddělení je také procesně řízená metrologie. Samozřejmostí jsou pravidelné interní audity a zákaznické audity u našich dodavatelů.

 

Pro zvýšení kvality vyráběných dílů společnost LARM a.s. používá 3D souřadnicové měřicí přístroje značky ZEISS a WENZEL, drsnoměry MITUTOYO a MAHR.

 

Dále je využíván CAD Convertor STEP pro převod geometrických elementů a volných tvarových ploch mezi jednotlivými CAD systémy, nebo měřícími softwary.