Snímače, sondy

Optoelektronické a magnetické inkrementální a absolutní snímače jsou určeny pro měření vzájemné polohy, délek, úhlu natočení a počtu otáček, nachází uplatnění především v oblasti průmyslové automatizace.

Společnost LARM a.s. se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem optoelektronických a magnetických inkrementálních a absolutních snímačů typu IRC/MIRC, ARC/MARC a MSL pro měření vzájemné polohy, délek, úhlu natočení a počtu otáček, které nachází uplatnění především v oblasti průmyslové automatizace.

Převádí rotační nebo lineární pohyb na elektrické impulzy pomocí fotoelektrického snímání rastrů dvou skleněných prvků (rotoru a statoru) nebo využívá Hallova jevu. Snímače jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků nebo o rotačních pohybech. Použití optoelektronických nebo magnetických snímačů je ve spojení s NC číslicovými indikacemi, CNC řídicími systémy nebo frekvenčními měniči pro řízení elektropohonů nebo v automatizační technice. Příkladem typického použití je odměřování dráhy, úhlu natočení a počtu otáček na CNC strojích, asynchronních motorech, průmyslových robotech, textilních, tiskařských, dřevařských strojích nebo v průmyslové automatizaci. Společnost je schopna nabídnout různé nestandardní provedení nebo vývoj nových optoelektronických nebo magnetických snímačů přímo dle konkrétní specifikace zákazníka.