Historie firmy

Úspěšná a zajímavá historie společnosti LARM a.s. se začala psát již koncem 19. století u Netolic, kde byla vybudována železniční trat´ Netolice – Dívčice.

Geologické průzkumy v roce 1905 přivedly knížete Hohenlohe na myšlenku vystavět továrnu na výrobu briket, ve které se měl zpracovávat lignit z údajného blízkého ložiska. Stavba sice byla dokončena v roce 1906, ale k výrobě briket nikdy nedošlo.

Od této doby patřila továrna různým majitelům a její využití bylo spíše sporadické a to až do roku 1938, kdy sem M. Mařáček a A. Fišer přenesli svoji výrobu umělých květin z Prachatic.

Firma však byla roku 1948 znárodněna a přiřazena k n. p. Centroflor se sídlem v Dolních Pustevnách.

 

Historie současné společnosti LARM jako takové, se začala psát v roce 1977, kdy byla z rozhodnutí státních orgánů výroba květin ukončena a datem 1. 7. 1977 zde byl zřízen pobočný závod národního podniku ZPA (Závody průmyslové automatizace) Jinonice a závod Netolice, kde byly vyráběny přístroje pro pneumatickou regulaci a řízení.

V roce 1980 vzniklo Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu, které vymezilo působnost výrobně hospodářských jednotek, k převedení celého ZPA Jinonice n. p. pod ZPA Košíře n. p. V důsledku změn došlo i k určitým přeměnám ve výrobním programu.

Od roku 1981 stávající výroba pneumatických snímačů sice pokračovala, ale byla postupně doplňována výrobou optoelektronických snímačů a dalších elektronických přístrojů, která byla postupně navyšována na úkor původní pneumatické regulace.

 

Až do roku 1988 si ZPA  Košíře s. p. nesla své jméno, které však bylo následně změněno na Křižík s. p. V závěru roku došlo k dohodě mezi pracovníky vývojové základny v Praze, o založení samostatného státního podniku se zaměřením hlavně na výrobu snímačů pro odměřování poloh na numericky řízených obráběcích strojích. Rozhodnutí MP České republiky 1. ledna 1990 vedlo k založení státního podniku LARM a registraci samostatné obchodní značky.

V roce 1992 dochází v rámci privatizace k samostatné akciové společnosti LARM a.s., kdy se společnost zaměřuje převážně na vývoj a výrobu průmyslové automatizace, CNC obrábění, broušení a leštění kovů.

Nyní již můžeme hovořit o tradici, která je budována na pevných základech a rozvíjena po několika desítek let.

 

Historie firmy:

 

 • 1895 Železniční trať Netolice – Dívčice
 • 1905 Továrna na výrobu briket
 • 1938 Výroba umělých květin M. Mařáček a A. Fišer
 • 1948 Znárodnění firmy – n. p. Centroflor
 • 1977 Zřízení pobočného závodu ZPA Netolice a Jinonice n. p. / počátky obrábění
 • 1980 Převedení pod ZPA Košíře n. p.
 • 1988 Změna názvu závodu na Křižík s. p.
 • 1990 Založení samotného státního podniku LARM s. p.
 • 1992 Samostatná akciová společnost LARM a.s.
 • 1998 Nákup prvního CNC stroje
 • 2000 Certifikace řízení systému jakosti dle norem ISO 9001:2000
 • 2008 ISO 9001:2008
 • 2015 Obhájení ISO 9001:2008

 

 

Historie našich výrobků:

 

 • 1977 Nízkonátlakový pneumatický regulační systém PARS
 • Pneumatické regulační ventily světlosti Js15 a Js25 (DN15, DN25)
 • 1981 Optoelektronické inkrementální snímače pod kódovým označením IRC 100-111
 • 1985 Snímač řady IRC120 – 125 a IRC200
 • 1987 Výroba čteček děrných pásek typu FS100
 • 1989 Zaměření převážně na výrobu snímačů pro odměřování poloh na numericky řízených obráběcích strojích
 • 1991 Snímače řady IR202-205

 

V současné době:

 

 • Optoelektronické a magnetické snímače polohy IRC, ARC, MIRC, MARC, MSL, LS
 • Regulační ventily se servopohony
 • Přístroje pneumatického regulačního systému
 • CNC obrábění