Magnetické inkrementální snímače MIRC 640 a 645

Rozměrové náčrtky

Typové označení

MIRC64x – bez hřídele, externí nosič magnetu s vnitřním průměrem hřídele 6 mm, 8 mm nebo 10 mm

Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC640 a MIRC645 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu.

Mechanicky jsou snímače MIRC640 a MIRC645 konstruovány bez hřídele a s externím nosičem magnetu. Snímače převádějí rotační pohyb na elektrické signály, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídícím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem pro řízení elektrických motorů.

PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje

ELEKTRICKÉ parametry / TYP MIRC640 MIRC645
Impulzy (periody) na otáčku 1 až 1024
Rozlišení (pozic na otáčku) = impulzy x 4 do 4096
Napájecí napětí max.  UN (V) +10 až +30 + 5 ± 5%
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA) 60@30V 50
Výstupní frekvence max. FO (kHz) 200
Zatížení výstupních kanálů max.  IO (mA) ± 25 ± 20
Elektrické výstupy HTL line driver line driver 
(RS 422)

 

Mechanické údaje a pracovní podmínky

Otáčky max. 10000 min.-1
Vibrace dle FCČSN345791 10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max. 50gn (100 ms)
Průměr pro hřídel nosiče magnetu
– standardní 6 mm
– nestandardní 8 mm nebo 10 mm
Pracovní teplota
– standardní - 25°C až + 80°C
– nestandardní - 25°C až + 125°C
Vlhkost relativní / absolutní max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek 73,3 až 126,6 kPa
Krytí IP65
Hmotnost cca. MIRC640 / MIRC645 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max 50 m

 

Zapojení připojovacích prvků MIRC 640 a 645

Barva výstupního kabelu Význam
inkrementální Komutační Inkr. / komutační Inkr. / 
čítač
šedá Signál B non Signál V non Signál V Signál P2
růžová Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC640
Senzor + 5 pro MIRC645
modrá Signál Z Signál W Signál Z Signál Z
fialová Signál Z non Signál W non Signál W Signál NC
žlutá Signál A Signál U Signál A Signál A
bílá Signál A non Signál U non Signál U Signál P1
NC
zelená Signál B Signál V Signál B Signál B
stínění Stínění
černá GND
hnědá Senzor 0 V
červená UN + 10 V až + 30 V pro MIRC640
Vcc + 5 V pro MIRC645

Montáž

Snímače MIRC640/645 se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů M3 na roztečné kružnici pr. 48 mm. Před montáží vlastního tělesa snímače se provede montáž náboje s magnetem na hřídel spolupracujícího zařízení, tak aby byla dodržena vzdálenost vrcholu náboje 6,65 + 0,05 mm od dosedací plochy snímače. Pro ustavení náboje s magnetem doporučujeme použít montážní přípravek skladové číslo 62451631, který je možno samostatně objednat. Vystředění snímače se provede lícovaným vnitřním průměrem 35H7 nebo vnějším lícovaným průměrem 55h7.

Poznámka: Snímač je kalibrován s dodaným unášečem magnetu. V případě, že použijete jiný unášeč magnetu může dojít k zhoršení nebo ztrátě funkce.

Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.